สมัครเรียน

0011
หลักสูตรเรียนพร้อมสอบ รถจักรยานยนต์
เอกสารในการรับสมัคร
1.บัตรประชาชน 

ข้อจำกัดในการรับสมัคร
1.ต้องไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน (ในประเภทรถที่ต้องการทำใบขับขี่กับทางโรงเรียน)
2.ไม่มีปัญหาเรื่องการมองเห็น เช่น โรคตาบอดสี

—————————————————————————-

หลักสูตรอบรมทฤษฎี เพื่อต่อหรือสอบขับขี่
เอกสารในการรับสมัคร
1. บัตรประชาชนตัวจริง ห้ามลืมโดยเด็ดขาด 
2. ใบขับขี่เดิม ตัวจริง ห้ามลืมโดยเด็ดขาดกรณีต่ออายุใบขับขี่

ข้อจำกัดในการรับสมัคร
ดำเนินการก่อนใบขับขี่หมดอายุ ไม่เกิน 3 เดือน กรณีต่ออายุใบขับขี่

 

 

download-9