ต่อใบอนุญาตขับรถ ต้องเตรียมเอกสารอะไรและทำอย่างไรบ้าง

ใบอนุญาตขับรถนั้นจะมีอายุการใช้งานได้ตามที่ระบุไว้ในบัตร ดังนั้นเมื่อใบอนุญาตขับรถใกล้หมดอายุจึงต้องรีบ “ต่อใบอนุญาตขับรถ” โดยด่วนที่สุด เพราะใบอนุญาตขับรถที่หมดอายุ จะไม่สามารถใช้เป็นเอกสารเพื่อยืนยันการมีใบอนุญาตได้ ดังนั้นเมื่อใบอนุญาตขับรถใกล้หมดอายุ ก็ต้องรีบไปต่อโดยเร็ว อย่าปล่อยให้หมดอายุเป็นอันขาด โดยเฉพาะถ้าคุณยังคิดที่จะขับรถอยู่ แล้วการต่อใบอนุญาตต้องทำอย่างไรและต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มาดูกันเลย

per-driver-license

ระยะเวลาในการต่อใบอนุญาตขับรถ

1.ต้องยื่นต่อใบอนุญาตขับรถก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุไม่เกิน 60 วัน ซึ่งถ้าต่ออายุภายใน 60 วัน ก็จะไม่ต้องทำการทดสอบใดๆ เพิ่มเติม
2.หากใบอนุญาตขับรถหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องทำการทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) ใหม่ และจะต้องผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด
3.หากใบอนุญาตขับรถหมดอายุเกิน 3 ปี ขึ้นไป จะต้องทำการอบรม และทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) พร้อมทั้งสอบภาคปฏิบัติด้วย

เอกสารต่อใบอนุญาตขับรถ กรณีชั่วคราวเป็นแบบ 5 ปี

1.ใบอนุญาตขับรถใบเดิมหรือใบขับอนุญาตที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
2.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
4.บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ถ้ามี )
5.สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
6.ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 15 วัน จำนวน 1 ชุด

สำหรับเอกสารต่อใบอนุญาตขับรถในกรณีที่หมด 5 ปี แล้วต้องการต่ออีกครั้ง ก็ให้เตรียมเอกสารเหมือนกับการต่อใบอนุญาตขับรถแบบชั่วคราวเป็นแบบ 5 ปี หรือเตรียมเหมือนกันนั้นเอง

ขั้นตอนดำเนินการต่อใบอนุญาตขับรถ

1.ตรวจเอกสาร และออกคำขอเพื่อต่อใบอนุญาต
2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งได้แก่ การมองเห็นสี (จำเป็นมาก) การมองทางลึก การมองทางกว้าง และ ปฏิกิริยาของเท้า (การใช้เบรค)
3.อบรมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง
4.ชำระค่าธรรมเนียม และรอถ่ายรูปเพื่อออกบัตรใบใหม่

สำหรับขั้นตอนในข้างต้นเป็นขั้นตอนในกรณีที่ต่อใบอนุญาตขับรถจาก 5 ปี เป็น 5 ปี อีกครั้ง สำหรับผู้ที่ต่อแบบชั่วคราวเป็น 5 ปี แค่ยื่นคำร้อง ตรวจเอกสาร ชำระค่าธรรมเนียมและรอถ่ายรูปเพื่อออกบัตร 5 ปี ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

จากรายละเอียดทั้งหมดในข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า การดำเนินการ “ต่อใบอนุญาตขับรถ” นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย และใช้เวลาไม่นาน ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยใบอนุญาตให้หมดอายุ เพราะถ้าใบอนุญาตขับรถหมดอายุเมื่อไหร่ ขั้นตอนการดำเนินการก็จะยุ่งยากมากยิ่งกว่าเดิมด้วย