การขับรถยนต์

รายละเอียดหลักสูตร เรียนพร้อมสอบใบขับขี่รถยนต์ที่โรงเรียน จาก 6,000 บาท ลดเหลือ 5,400 บาท
1. เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชม.
2. เรียนภาคทฤษฎี 5 ชม.
3. ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้เองตั้งแต่ 8.00-21.00 น.
3. สอบทฤษฎี ที่โรงเรียน (มีเครื่องให้ทดลองข้อสอบทฤษฎีจนกว่าจะเก่ง)
4. สอบปฏิบัติที่สนามของทางเรา 
5. ทางโรงเรียนออกใบประกาศนียบัตร ที่สามารถนำไปถ่ายรูปทำใบขับขี่ที่กรมการขนส่ง

หลักสูตรการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รถยนต์
1. การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
2. การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
3. การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
4. การกลับรถหรือการกลับรถทางแคบ
5. การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก90 องศา
6. การหยุดรถบนทางราบ หรือEmergency Break
7. การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน(รถยนต์และจักรยานยนต์)
8. การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา หรือเดินหน้าหรือถอยหลังเพื่อกลับรถ
9. การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซก หรือ การขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)(รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์)
10. การขับรถเลี้ยวมุมฉากรูปตัวแอล 2 ตัวติดกัน
11. วงเวียน 14 เมตร

car01
car02
car03