00011

มาตรฐานของ Srinakarin Lasalle Driving School

 

  1. สนามฝึกหัดขับรถยนต์และจักยานยนต์ขนาด 6 ไร่ ที่ได้มาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก
  2. สนามมีท่าเรียนให้ทดสอบขับทั้งทางตรง เข้าโค้งรูปตัวS ตัวL วงเวียน ขึ้นลงสะพาน และอื่นๆ
  3. รถที่ใช้ในการสอน พร้อมอุปกรณ์แป้นเบรกฝั่งครูผู้ฝึก และมีอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกกำหนด
  4. มีรถจักรยานยนต์ให้ฝึกหัดขับขี่ เป็นรถที่มีอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกกำหนด
  5. ครูผู้สอนมีทั้งผู้ชาย/หญิง ที่มีความรู้ความสามารถผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก
  6. เวลาฝึกหัดขับรถยนต์ครู 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน
  7. เครื่องติวและสอบทฤษฎี ออนไลน์จากกรมการขนส่งทางบก
  8. ห้องอบรมทฤษฏีใหญ่ บรรจุผู้ฟังได้ 80-100 คน

Presentation