การขับขี่จักรยานยนต์

รายละเอียดหลักสูตร เรียนพร้อมสอบใบขับขี่จักรยานยนต์ที่โรงเรียน 1,000 บาท
 (ส่วนลด 100-400 บาท ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : โรงเรียนสอนขับรถศรีนครินทร์-ลาซาล)
1. เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชม.
2. เรียนภาคทฤษฎี 5 ชม.
3. ใช้เวลาเรียนพร้อมสอบ 2 วัน
4. สอบทฤษฎี ที่โรงเรียน (มีเครื่องให้ทดลองข้อสอบทฤษฎีจนกว่าจะเก่ง)
5. สอบปฏิบัติที่สนามของทางเรา เปิดบริการทุกวัน
6. ทางโรงเรียนออกใบประกาศนียบัตร ที่สามารถนำไปถ่ายรูปทำใบขับขี่ที่กรมการขนส่ง

หลักสูตรการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ จักรยานยนต์
1. การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน
2. การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
3. การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
4. การหยุดรถบนทางราบ

motor01
motor02
motor03