การขับรถยนต์/ รถไฟฟ้า ORA GOOD CAT

รายละเอียดหลักสูตร เรียนพร้อมสอบใบขับขี่รถยนต์ที่โรงเรียน  6,000 บาท
 (ส่วนลด 300-1,500 บาท ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : โรงเรียนสอนขับรถศรีนครินทร์-ลาซาล)

1. เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชม.
2. เรียนภาคทฤษฎี 5 ชม.
3. ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้เอง ตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 21.00 น. 
4. สอบทฤษฎี ที่โรงเรียน (มีเครื่องให้ทดลองข้อสอบทฤษฎีจนกว่าจะเก่ง)
5. สอบปฏิบัติที่สนามของทางเรา 
6. ทางโรงเรียนออกใบประกาศนียบัตร ที่สามารถนำไปถ่ายรูปทำใบขับขี่ที่กรมการขนส่ง

หลักสูตรการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รถยนต์
1. การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
2. การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
3. การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
4. การกลับรถหรือการกลับรถทางแคบ
5. การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก90 องศา
6. การหยุดรถบนทางราบ หรือEmergency Break
7. การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน(รถยนต์และจักรยานยนต์)
8. การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา หรือเดินหน้าหรือถอยหลังเพื่อกลับรถ
9. การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซก หรือ การขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)(รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์)
10. การขับรถเลี้ยวมุมฉากรูปตัวแอล 2 ตัวติดกัน
11. วงเวียน 14 เมตร

car01
car02
car03