อบรมทฤษฎีเพื่อต่อและสอบใบอนุญาตขับรถ

อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 1 ชม.  สำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ 200 บาท

อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 1 ชม. สำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี)
อบรมเสร็จรับใบรับรอง ไปต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ทั่วประเทศ (ดำเนินการก่อนใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ไม่เกิน 3 เดือน)

เอกสารที่ต้องใช้
1.    บัตรประชาชนตัวจริง ห้ามลืมโดยเด็ดขาด
2.    ใบอนุญาตขับรถเดิม ตัวจริง ห้ามลืมโดยเด็ดขาด

course03

อบรมสอบใบอนุญาตขับรถ 5 ชม. สำหรับผู้ขอสอบใบอนุญาตขับรถ (ใหม่ 500 บาท)

อบรมสอบใบอนุญาตขับรถ 5 ชม. สำหรับผู้ขอสอบใบอนุญาตขับรถใหม่ พร้อมติวแนวข้อสอบ เมื่อผู้เรียนอบรมเสร็จ จะได้รับใบรับรองจากทางโรงเรียน ไปจองคิวสอบกับทางขนส่ง ลัดขั้นตอน รอการการอบรม

เอกสารที่ต้องใช้
1.    บัตรประชาชนตัวจริง ห้ามลืมโดยเด็ดขาด

course02