อบรมทฤษฎีเพื่อต่อและสอบใบขับขี่

อบรมต่ออายุใบขับขี่ 1 ชม.  สำหรับผู้ขอต่อใบขับขี่ 200 บาท

อบรมต่ออายุใบขับขี่ 1 ชม. สำหรับผู้ขอต่อใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี)
อบรมเสร็จรับใบรับรอง ไปต่ออายุใบขับขี่ได้ทั่วประเทศ (ดำเนินการก่อนใบขับขี่หมดอายุ ไม่เกิน 3 เดือน)

เอกสารที่ต้องใช้
1.    บัตรประชาชนตัวจริง ห้ามลืมโดยเด็ดขาด พร้อมสำเนา 2 ชุด
2.    ใบขับขี่เดิม ตัวจริง ห้ามลืมโดยเด็ดขาด
3.    ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน
4.    รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ทางโรงเรียนมีบริการถ่ายรูป

course03

 

อบรมสอบใบขับขี่ 5 ชม. สำหรับผู้ขอสอบใบขับขี่ใหม่ 500 บาท

อบรมสอบใบขับขี่ 5 ชม. สำหรับผู้ขอสอบใบขับขี่ใหม่ พร้อมติวแนวข้อสอบ เมื่อผู้เรียนอบรมเสร็จ จะได้รับใบรับรองจากทางโรงเรียน ไปจองคิวสอบกับทางขนส่ง ลัดขั้นตอน รอการการอบรม

เอกสารที่ต้องใช้
1.    บัตรประชาชนตัวจริง ห้ามลืมโดยเด็ดขาด พร้อมสำเนา 2 ชุด
2.    ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน
3.    รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ทางโรงเรียนมีบริการถ่ายรูป

course02